ISSN: 1303-9199 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Yavuz ÜNAL / Soner GÜNDÜZÖZ

Editör Yardımcısı
Hasan ATSIZ

Samsun  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVejdi BİLGİN    
İslam Tarihinde Politik ve Dinî Dil Üzerinden Nüfuz Mücadelesi , ss. 7-22
The Struggle For Influence Through Political and Religious Language In Islamic History
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Meliha Yıldıran SARIKAYA    
Peygamber Tasavvurundaki Değişimin Dile ve Edebiyata Yansıması: Na‘t-ı Şerîf Örneği , ss. 23-49
The Chancing Concept of the Prophet Which Reflects in Language and Literature: the Case of Naat
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ousama EKHTİAR    
Türkiye Üniversiteleri Bağlamında Arapça Öğretim Sorunları , ss. 51-70
Problems of teaching Arabic in Turkish Universities
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Tahirhan AYDIN    
Dil Öğretimi ve Oyun -Çoklu Zekâ Teorisi Işığında- , ss. 71-83
Language Teaching and Games -In the Light of Multiple Intelligence Theory-
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU    
Yoğun Tasavvufî Tecrübelere İlişkin Söylemin İmkânı ve İşlevselliği , ss. 85-122
The Possibility and Functionality of The Discourse on The Peak / Void Sufistic Experiences
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Fatma ODABAŞI    
Dindarlık Göstergesi Olarak Dil/Dil Dindarlığı , ss. 123-154
Language As An Indicator Of Religiosity/ Language Religiosity
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Güldane GÜNDÜZÖZ    
Sûfî Dilinde Karikatüristik İfade Sorunu -Kaygusuz Abdal Örneği- , ss. 155-166
The Cartoonish Expression in the Dervish Language
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa KIRKIZ    
el-Ezher Özelinde Mısır’da Klasik ve Modern Eğitim , ss. 167-189
Classic and Modern Education in al-Azhar
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Yaşar DAŞKIRAN    
Arap Dilinde Terim Sorunu , ss. 191-214
The Issue of Scientific Terms in Arabic
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |


Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayımız...

    Dergimizin yeni sayısı (14/1)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.


    İletişim

    Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.


Sayaç

Online Ziyaretçi : 36
Bugün Toplam : 155
Genel Toplam : 210959

Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri