ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı


Samsun  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞevket TOPAL  
Bir Fıkıh Tarihçisi Olarak Ömer Nasuhî Bilmen ss. 7-20
As a Historian of Islamic Law Omar Nasuhi Bilmen

Özet | Abstract | Tam Metin

Faruk SANCAR  
Selefîlik Bir Mezhep Mi Yoksa Bir Düşünme Tarzı mı? Selefi Düşüncenin Şifrelerine Dair Bir Değerlendirme ss. 21-49
Is Salafism A Sect or a Thinking Style? An assessment on Salafi Thought’s Secrets

Özet | Abstract | Tam Metin

Mehmet İLHAN  
Kelam Açısından Hastalık ve Tedavi Süreci ss. 51-66
Illness and Treatment Process According to Kalam

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN Sabriye Nazlı BATAN  
Dinî Başa Çıkma, Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ss. 67-92
A Study On The Relationship Among Psychological Resilience, Religious Coping And Life Satisfaction

Özet | Abstract | Tam Metin

Sabri TÜRKMEN Recep UÇAR  
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Olan Etkisi ss. 93-116
The Effect of Co-Operative Learning Method on Attitudes and Success of Divinity Faculty Students in Arabic

Özet | Abstract | Tam Metin

Mahmud Esad ERKAYA  
Tarikatların Teşekkülü Öncesi Dönemde Kur’ân Kaynaklı Tasavvuf Kavramları ss. 117-147
Qur’an-Originated Sufism Concepts in the Period Before the Formation of Sufi Orders

Özet | Abstract | Tam Metin

Esma ÇETİN  
Hüsamettin Ali el-Bitlisî’nin Türkiye Kütüphanelerinde Yazma Halinde Bulunan Eserlerinin Tanıtımı ss. 149-177
The presentation of Hüsamettin Ali el-Bitlisî’s manuscripts found at the Libraries in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin

Mustafa IRMAK  
Kur’ân’ı Arap Kelâmıyla Mukayese Çabaları: Kısas Âyeti Örneği ss. 179-206
The Attempts of Comparison the Qur’an to Arabic Texts: Example of the Qisas Verse

Özet | Abstract | Tam Metin

Ousama EKHTIAR  
Bütüncül Bir Bakış Işığında Modern Semantik Kuramlarının Problemleri ve Çözümleri ss. 207-224
Problems of Modern Semantic Theories and Their Solutions in Light of Integrative Theory

Özet | Abstract | Tam Metin

Thomas M. SCHMİDT Çeviren: Mustafa EREN  
İkame ve Tercüme / Dinin Aktarıcısı ve Yorumlayıcısı Olarak Felsefe ss. 225-238
Austauschbarkeit und Übersetzung. Philosophie als Vermittler und İnterpret von Religion

Özet | Abstract | Tam Metin

Mircea Eliade Çeviren: Ramazan ADIBELLİ  
Çağdaş Sanatta Kutsalın Sürekliliği ss. 239-244
The Permanence of the Sacred in Contemporary Art

Özet | Abstract | Tam Metin

Nasr Hamid Ebu Zeyd Çeviren: Enes BÜYÜK  
Kur'an'ın Adalet Kavramı ss. 245-264
The Qur'anic Concept of Justice

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular


        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (15/3)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.

  <

  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

  <


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri