ISSN: 1303-9199

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Yavuz ÜNAL - Nazmu’l-Hakk en-Nedvî

Editör Yardımcısı


Samsun  2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalih KESGİN  
İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını ss. 9-45
Hadith Education in the Theology Faculties of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali KUMAŞ / Ali Haydar BÖLÜKBAŞ  
İslâm Ceza Hukukunda Sarhoşluk Veren İçeceklerin İçilmesi: Cezanın Kapsamı Bağlamında Bir Tahlil ss. 47-77
The Drinking Alcohol in Islamic Criminal Law: an Analysis About its Scope of the Criminal

Özet | Abstract | Tam Metin

Metin YILMAZ  
Abbasiler Dönemi Bağdat Zindanları ss. 79-122
Dungeons Baghdad in Abbasid Period

Özet | Abstract | Tam Metin

Süleyman TURAN  
Yeni Dini Hareketlerde Kadın ss. 123-145
Woman in New Religious Movements

Özet | Abstract | Tam Metin

Hacı Yusuf ACUNER / Ahmet Akif ERBAŞ  
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Diğer Branş Öğretmenlerine Göre Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri ss. 147-170
According to Religious Culture and Moral Knowledge Teachers and His Colleagues, Competency of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin

Hasan ATSIZ  
“Ben ve Öteki” Diyalektiği Üzerinden Tanrı’nın Ontoteolojik Bağlamı ss. 171-187
Onto-theologic Context of God Through "I and the Other" Dialectic

Özet | Abstract | Tam Metin

Fetullah YILMAZ  
Fıkıh İlminde Mesele Kavramı ss. 189-217
The Concept of mas’ala in Islamic Jursiprudence

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AYDOĞAN  
Lessing’in Sanat Felsefesinde Laokoon Bahsi ss. 219-242
The Laokoon Mention in Lessing’s Philosophy of Art

Özet | Abstract | Tam Metin

Suliman ALOMİRAT / Saffet KÖSE  
Arap Dili ve Belâgatı'nın İslami İlimleri Öğrenmedeki Yeri ss. 243-266
Learn Arabic and rhetoric's way to the collection of forensic science

Özet | Abstract | Tam Metin

Hüseyin AKGÜN  
Hadis Hırsızlığının Yöntemleri ve Boyutları ss. 267-279
The Dimensions and Methods of Hadith Stealing

Özet | Abstract | Tam Metin

Ali AYTEN / Refik YILDIZ  
Dindarlık, Hayat Memnuniyeti İlişkisinde Dinî Başa Çıkmanın Rolü Nedir? Emekliler Üzerine Bir Araştırma ss. 281-308
What is the Role of Religious Coping Activities on the Relationship between Religiosity and Life Satisfaction? A Study On Retirees

Özet | Abstract | Tam Metin

Heribert Horst Çeviren: Sabri ÇAP  
Taberî’nin Kur’an Tefsiri’ndeki Rivayetler ss. 309-328
The Narrations in Tabari's Tafsir

Özet | Abstract | Tam Metin

Gelişmiş Arama


Duyurular


        

   

  free prescription cards discount factus.dk discount prescription coupons

  Yeni Sayımız...

  Dergimizin yeni sayısı (16/1)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.

  <


  İletişim

  Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.

  <


Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri