ISSN: 1303-9199 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı
Hasan ATSIZ

Samsun  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe İNAN KILIÇ    
Bayan Vaizlerin Mesleki Yeterlik Algıları , ss. 7-34
Proficiencies of Female Preachers
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Osman BODUR    
Müteşâbih Hadîslerin Yorumunda Temsîl Sanatı , ss. 35-63
The Art of Representation of the Interpretation of the Allegorical Hadith
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ali ÇOLAK    
Ölüm İlanı (Na‘y) İle İlgili Rivayetler ve Güncel Uygulamaları , ss. 65-93
The Rumors Related to Death Announcement and its Current Practises
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Zeynel Abidin AYDIN    
Kadının Şahitliğiyle İlgili Ayetlerin Tefsirlerdeki Yansımalarına Eleştirel Bir Bakış , ss. 95-121
A Critical Approach to the Exegesis of the Verses Related to Women’s Testimony
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Recep Orhan ÖZEL    
Bir Kur’ân Kıssası Bağlamında Tefsirde İsrâiliyyât Kritiği: Hz.Dâvûd’a Gelen Davacılar , ss. 123-155
A Qur’an Story And Israiliyyat Shadow In It’s Tafsir: The Plaintiffs Who Came To Davud And Their Messages
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa BAKIRCI    
Piraziz İlçesi Merkez Eren Camii Emekli İmam Hatip’i Hakkı Memiş Hoca’nın Hayatı ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme , ss. 157-184
A Study On The Life And Opinions Of Hakki Memiş Hodja, A Retired İmam Of Merkez Eren Mosque In The District Of Piraiz
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Rıza KORKMAZGÖZ    
İslâm Düşüncesinde Allah’ı Bilmenin (Ma’rifetullah) Yolları , ss. 185-226
Ways on Knowledge of Allah (Marifatullah) in The Islamic Thought
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Muammer İPEK    
İslam Kültürü Açısından Çevre-İnsan İlişkisi Üzerine , ss. 227-240
On The Environment-Man Relationship in Islamic Culture
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Halit BOZ    
Kur’an’da Danışma Sistemi , ss. 241-255
Advısory Councıl ın the Qur'an
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Muhittin DÜZENLİ    
Beğâvî’nin Kitabu’l-Mesâbih Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası Ve Diğer Nüshalarla Mukayesesi , ss. 257-284
An Ancient Manuscript Of Kıtâbu’l-Mesâbîh Written By Begâvî And Compared Its With The Other Copies
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ahmet KÖMÜRCÜ    
Muhammed ‘Abdulhalîm ‘Abdullah’ın “Er-Ruknu’l-Mukaddes” Adlı Kısa Hikâyesi , ss. 303-312
The Short Story Of Muhammad Abdulhalim Abdullah’s " Er-Ruknu'l-Mukaddes
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |


Marvin W. Berkowitz   Çeviren: Macid YILMAZ
Karakter Eğitimi Bilimi , ss. 285-302
The Science of Character Education
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa KÖSE    
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Günah Keçisi , ss. 313-320
Günah Keçisi
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayımız...

    Dergimizin yeni sayısı (14/3)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.


    İletişim

    Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.


Sayaç

Online Ziyaretçi : 43
Bugün Toplam : 7
Genel Toplam : 248500

Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri