ISSN: 1303-9199 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı
Hasan ATSIZ

Samsun  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFerhat GÖKÇE    
Fıhkî Hadisler Arasındaki İhtilâfların Çözümünde Mîzân Yöntemi , ss. 7-36
Mizan Method in Solution of Differences among Fıqhi (Judicial) Hadiths (Traditions)
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Feridun BİLGİN    
Endülüs’te Kalan Sonmüslümanların (Moriskolar) İspanya’dan Sürgünü (1609-1614) , ss. 37-61
Latest Remaining the Muslims (Moorish) in Andalusia Exile from Spain (1609-1614)
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

İbrahim TURAN    
Değişen Toplumda Din Eğitimi Algısı: Samsun Örneği , ss. 63-86
The Perception of Religious Education in Changing Society: The Case of Samsun
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Nur PAKDEMİRLİ   Abdulhamit BİRIŞIK  
Hint Altkıtası Geleneksel Öğretim Kurumlarında Yürütülen Din Eğitiminin Gelişim Sürecine Tarihsel Bir Yaklaşım , ss. 87-115
A Historical Approach to the Development of Religious Education in the Indian Sub-Continent’s Traditional Educational Institutions
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Bülent ÇELİKEL    
Gazâlî’nin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler , ss. 117-138
Al-Ghazâli’s critique of the scholars in his period
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Celal EMANET    
Muhammed Alexander Russell Webb VE Abd’deki İslam Misyonu , ss. 139-173
Muhammad Alexander Russell Webb And Islamic Mission In Us
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Cemil ORUÇ    
İngiltere’de Okul Öncesi VE İlköğretim Okullarında Resmi Din Eğitimi I: Devlet Okulu Örneği , ss. 175-204
Religion Education in England at Pre-School and Primary School I: The Sample of Public Schools
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mücahit ARPACI    
Din Kültürü VE Ahlak Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Değer VE Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri , ss. 205-228
Religion And Morals Lesson Teacher Candidates’ Attitudes On Value And Values Education
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |


Anthony Kenny   Çeviren: Fatih TOPALOĞLU
Bilinmeyen Bir Tanrıya İman , ss. 229-241
Worshipping An Unknown God
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gerald R. Hawting   Çeviren: Hüseyin DOĞAN
Emevî Halifeliğinin Yıkılışı , ss. 243-258
The Overthrow of the Umayyad Caliphate
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Giselle Hernandez, Jessica M. Salerno ve Bette L. Bottoms   Çeviren: Necmi KARSLI
Tanrı'ya Bağlılık, Manevi Başaçıkma ve Alkol Kullanımı , ss. 259-276
Attachment To God, Spiritual Coping, And Alcohol Use
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayımız...

    Dergimizin yeni sayısı (13/2)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.


    İletişim

    Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.


Sayaç

Online Ziyaretçi : 28
Bugün Toplam : 64
Genel Toplam : 199999

Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri