ISSN: 1303-9199 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim







Son Sayı



Editör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı
Hasan ATSIZ

Samsun  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Ali AYTEN    
Din ve Sağlık: Bireysel Dindarlık, Sağlık Davranışları ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma , ss. 7-31
Religion and Health: A Study on the relationship between Individual Religiosity, Health Behaviour and Life Satisfaction
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Yusuf MACİT    
Psiko-Sosyal Açıdan Karun Kıssası (Ekonomik Olguların Tutum ve Davranışlara Etkisi) , ss. 33-68
Psycho-social Aspects of the Parable Qarun
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Davut ŞAHİN    
Sûrelerin Dönemine İlişkin Bir Ölçüt: Âdem(as)-İblis Kıssası , ss. 69-87
Suras Period And Adam (Pbuh)-Demons Parable
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hatice ŞAHİN AYNUR    
İslamî Feminizm ve Feminist Kur’ân Okumaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme , ss. 89-122
A General Evaluationon Islamic Feminism and Feminist Commentaries On Qur'an
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Salih GECİT    
Hoca Ahmed Yesevî İle Şeyh Ahmed-İ Hânî’nin Divân-ı Hikmet ve Mem u zin Eserlerindeki İtikadî Esasların Mukayesesi , ss. 123-156
The Religious Ideas Of Khoja Ahmad Yasawi And Ehmedê Xânî, Departing From Their Written Works (Diwan Hikmet And Mem u Z?n)
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Muhammed KIZILGEÇİT    
İzmirli İsmail Hakkı’nın “İlmü’n-Nefs”inde Modern Psikoloji Tarihi , ss. 157-173
The History of Modern Psyycology in "İlmü'n-Nefs" writed by İzmirli İsmail Hakkı
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

İbrahim ÇETİNTAŞ    
Değerlerde Derinlik-Güç İlişkisi , ss. 175-190
Depth – Power Relationship in Values
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Husain ASWAD    
Arap Dilinde Marifelik Takısı (??) Belağat Ölçütleriyle İnceleme , ss. 191-206
Definite Article (??) In Arabic Language Indicative & Rhetorical Study
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hamza el-BEKRİ    
Ahzâb Sûresi 53. Ayetinin Sebeb-i Nüzûlü ile İlgili Rivayetlerin Eleştirel Değerlendirilmesi , ss. 207-225
The Narrations Pertaining to the Revelation of the Verse {And you may certainly not offend the Messenger of Allah, nor ever marry his wives after him}
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |


Majid Fakhry   Çeviren: Ali Kürşat TURGUT
İdeal Devletin Bozulması: Platon, İbn Rüşd ve İbn Haldun , ss. 227-238
The Devolution of Perfect State: Plato, Ibn Rushd and Ibn Khaldun
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Assoc. Prof. Dr. Jonathan A.C. Brown   Çeviren: Salih KESGİN
Metin Tenkidinin Kuralları: Hiçbir Kural Yok , ss. 239-279
The Rules of Matn Criticism: There Are No Rules
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayımız...

    Dergimizin yeni sayısı (13/3)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.


    İletişim

    Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.


Sayaç

Online Ziyaretçi : 17
Bugün Toplam : 29
Genel Toplam : 202351

Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri