ISSN: 1303-9199 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Yavuz ÜNAL

Editör Yardımcısı
Hasan ATSIZ

Samsun  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe İNAN KILIÇ    
Bayan Vaizlerin Mesleki Yeterlik Algıları , ss. 7-34
Proficiencies of Female Preachers
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Osman BODUR    
Müteşâbih Hadîslerin Yorumunda Temsîl Sanatı , ss. 35-63
The Art of Representation of the Interpretation of the Allegorical Hadith
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ali ÇOLAK    
Ölüm İlanı (Na‘y) İle İlgili Rivayetler ve Güncel Uygulamaları , ss. 65-93
The Rumors Related to Death Announcement and its Current Practises
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Zeynel Abidin AYDIN    
Kadının Şahitliğiyle İlgili Ayetlerin Tefsirlerdeki Yansımalarına Eleştirel Bir Bakış , ss. 95-121
A Critical Approach to the Exegesis of the Verses Related to Women’s Testimony
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Recep Orhan ÖZEL    
Bir Kur’ân Kıssası Bağlamında Tefsirde İsrâiliyyât Kritiği: Hz.Dâvûd’a Gelen Davacılar , ss. 123-155
A Qur’an Story And Israiliyyat Shadow In It’s Tafsir: The Plaintiffs Who Came To Davud And Their Messages
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa BAKIRCI    
Piraziz İlçesi Merkez Eren Camii Emekli İmam Hatip’i Hakkı Memiş Hoca’nın Hayatı ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme , ss. 157-184
A Study On The Life And Opinions Of Hakki Memiş Hodja, A Retired İmam Of Merkez Eren Mosque In The District Of Piraiz
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Rıza KORKMAZGÖZ    
İslâm Düşüncesinde Allah’ı Bilmenin (Ma’rifetullah) Yolları , ss. 185-226
Ways on Knowledge of Allah (Marifatullah) in The Islamic Thought
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Muammer İPEK    
İslam Kültürü Açısından Çevre-İnsan İlişkisi Üzerine , ss. 227-240
On The Environment-Man Relationship in Islamic Culture
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Halit BOZ    
Kur’an’da Danışma Sistemi , ss. 241-255
Advısory Councıl ın the Qur'an
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Muhittin DÜZENLİ    
Beğâvî’nin Kitabu’l-Mesâbih Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası Ve Diğer Nüshalarla Mukayesesi , ss. 257-284
An Ancient Manuscript Of Kıtâbu’l-Mesâbîh Written By Begâvî And Compared Its With The Other Copies
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ahmet KÖMÜRCÜ    
Muhammed ‘Abdulhalîm ‘Abdullah’ın “Er-Ruknu’l-Mukaddes” Adlı Kısa Hikâyesi , ss. 303-312
The Short Story Of Muhammad Abdulhalim Abdullah’s " Er-Ruknu'l-Mukaddes
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |


Marvin W. Berkowitz   Çeviren: Macid YILMAZ
Karakter Eğitimi Bilimi , ss. 285-302
The Science of Character Education
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa KÖSE    
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Günah Keçisi , ss. 313-320
Günah Keçisi
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayımız...

    Dergimizin yeni sayısı (14/3)  yayımlanmıştır... Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.

    what is symptoms of hiv jasonfollas.com symptoms of aids in men

    İletişim

    Dergimize gönderdiğiniz çalışmalar ile ilgili olan yazışmalarınızı lütfen makale takip sistemi içiersindeki mesajlaşma bölümünden sağlayınız.


Sayaç

Online Ziyaretçi : 15
Bugün Toplam : 52
Genel Toplam : 254268

Adres :Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Samsun
Telefon :362 4330066 Faks :
Eposta :db@dinbilimleri.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri